bkpam2110594_hdrv2c_1

ADVAITA VEDANTA - Sann självkännedom

Öppning

edb9b05c-5795-4b1d-8d9f-b7addd6c046f

Ta din tid med följande; njut av att utforska; ha en lekfull, nyfiken attityd.


Var, och enbart var,

kan du peka rakt på ingentinghet?


Peka rakt mot ditt ansikte och notera

att du i din direkta upplevelse

pekar rakt mot färglös, formlös och gränslös ingentinghet.


Känn på ditt huvud och notera

att huvudet är helt sammansmält med ingentingheten

(enbart näsan må ses sticka fram, men ur ingentinghet).


Notera hur fingrarna/händerna

”försvinner” in i och sammansmälter med ingentingheten

då du känner på huvudet.


Känn mer på ditt huvud och notera

ifall förnimmelserna framträder inuti huvudet,

instängda i ett klaustrofobiskt näste av hjärnsubstans, blod, etc.,

eller inuti vidöppen ingentinghet?


Framträder förnimmelserna inuti en person, inuti ett sinne,

eller inuti opersonlig, sinnesöverskridande ingentinghet?


Knip ihop tumme och pekfinger bakom huvudet, inuti ingentingheten,

håll knipningen och för handen framför ansiktet och notera

att tumpekfingerförnimmelsen inte förflyttar/förflyttat sig i relation till ingentingheten?


Notera och håll förnimmelsen av dina fötter.

Vrid huvudet långsamt från sida till sida och notera

att förnimmelsen av dina fötter inte rör sig i relation till ingentingheten.


Titta uppåt och notera

att hela kroppens visuella aspekt

smälter samman med ingentingheten.


Är det via kroppen du befinner dig

på icke-avstånd från ingentingheten

eller via ingentingheten du befinner dig

på icke-avstånd från kroppen?


Titta rakt fram, håll huvudet stilla och notera

hela ditt synfält, hela den runda/ovala totaliteten av färger/former.

(Använd gärna händerna för att spåra ut

synfältets kontur gentemot ingentingheten.)

Framträder synfältet inuti ett huvud,

redo att hittas där i all sin färgglada prakt

av vem som än karvar sig in,

eller hänger det liksom viktlöst och ansträngningslöst

inuti färglös och okarvbar ingentinghet?


Titta på en av dina händer. Knyt näven rejält.

Notera förnimmelsen av ansträngning och notera

hur ingentingheten förblir totalt oknuten, total ansträngningslös.

Låt handen slappna av igen och notera

hur ingentingheten inte blir mer avslappnad,

inte blir mer ansträngningslös.


Vrid huvudet långsamt fram och tillbaka från sida till sida.

Var, specifikt, befinner sig skiljelinjen mellan huvudets rörelse

och ingentinghetens orubbliga stillhet?

Kan huvudet befinna sig i rörelse utan ingentingheten?


Notera hur varje tanke framträder ur ingentingheten,

som en viskning ur en ordlös ocean,

vistas mot dess bakgrund av tystnad,

likt ett porl på en ändlös yta,

och åter försvinner utan att lämna ett spår på ingentingheten.


Notera hur tankar, känslor, förnimmelser

framträder och försvinner i samma ingentinghet som allt annat, överallt.


Notera vissheten att du existerar

som en subtil form i havet av ingentinghet, ett abstrakt ankare,

men du är ingentingheten, den illuminativa ingentingheten,

förkroppsligande allt med din formlöshet.


Du är Gränslösheten bakom och genom allt begränsat.

Det Ena bakom och genom det många.

Stillheten i och bortom varje storms rörelse;

likt en stillastående dansare,

ansträngningslöst och avsiktslöst

utsöndrande danser ur din orubbliga existens,

ur din övertydliga uppenbarhet.

En överdådig nakenhet.

En flådig formlöshet.

Det obeskrivligt ordinära.

Det påtagligt absoluta.


Detta är ingentinghetens nektar,

detta är sann självkännedom.

Inget-Ting framträdande som Allting.


You will get to your maturity quickly

if you stay in the nothingness.

- Sri Nisargadatta Maharaj


FÖRSVINNTRODUCERA DIG SJÄLV!

bkpam2110594_ltsom1

Copyright © Ralf Drömfors