Nisarga Yoga

DET RENA ”JAG ÄR” / NISARGA YOGA


Ställ dig själv frågan ”Hur, specifikt, vet jag att jag existerar just nu?” 

Gå till botten med den rena grundläggande ”känslan” av att existera; försök att urskilja, isolera och specificera denna för dig själv.

Notera först att även utan sinnena och deras respektive sinnesintryck så skulle du veta att du existerar så föreställ bort dessa. Föreställ att du var blind, döv, stum, förnimmelselös, etc. 

Notera därefter att även utan specifika tankar - att även under gapet mellan två tankar - så vet du att du existerar, så lägg alla tankar åt sidan. Notera att detsamma gäller för specifika känslor (glädje, sorg, entusiasm, etc.) och sinnesstämningar (trött, nyfiken, uppgiven, etc.) så lägg även dessa åt sidan. 

Försök i din direkta upplevelse här och nu att urskilja, isolera och hyperspecificera den rena ansträngningslösa ”känslan” av att existera. 

Håll fast vid det rena ”jag är”. 

Därigenom (tids nog!) löses identifikationerna med kropp, sinne etc. upp. 

Därefter (tids nog!) upplöses även identifikationen med det rena ”jag är”; ty även det rena ”jag är” är ett slags fenomenellt objekt, och inte Det Formlösa Ljuset Av Ren Gränslös Medvetenhet.


Nisargadatta Maharaj (1897-1981):

”The ‘I am’ has brought you in, the ‘I am’ will take you out, the ‘I am’ is the door, stay at it! It’s open!”

”The ‘I am’ is the permanent link in the succession of events called life, be at the link ’I am’ only and go beyond it.”

”The very core of this consciousness is the quality ‘I am’, there is no personality or individual there, reside there and transcend it.”

”Out of the nothingness, the ‘I am’ or beingness has come. There is no individual, the knowledge ‘I am’- not the individual – has to go back to its source.”

”You are the Absolute prior to the ’I am’”