Välkommen

 


Hej, mitt namn är Ralf Drömfors, och denna sida
utgör mitt aktiva projekt att så klart och kärnfullt som möjligt
sammanställa så mycket som möjligt av Advaita Vedanta / Icke-dualitet
(det ultimata kunskapsmedlet för autentisk självkännedom).


Denna sida utgör inte en komplett systematisk presentation
av Advaita Vedanta, utan utgör snarare  en extraktion
och presentation av dess essens, dess mest näringsrika nektar,
och för den  vars intresse väcks av innehållet på denna sida
kan jag varmt rekommendera följande mer expansiva hemsidor
:

Shining World
Never Not Present

Advaita Vision
Advaita Academy

Varmt välkommen,
och må självkännedomens nektar flöda rikligt i din riktning!